rhy.fi
Kanalinnun metsästys

Metsästysseuran alueella on mahdollista metsästää kanalintuja. Kanalinnun metsästystä metsästysseura rajoittaa siten, että metsästys on kiintiöperusteista. Kiintiöt päätetään metsästysseuran kesäkokouksessa. Kiintiöpäätökset pyritään tekemään valtakunnallisten riistakolmiolaskentojen perusteella, ottaen myös huomioon kokousväen omat havainnot kanalintukannan sen hetkisestä tilanteesta. Pyyntiajat riistakeskuksen määrittelemät ajat.

Kiintiö kaudelle 2023-2024

4 lintua, joista yksi voi olla riekko ja yksi voi olla metsolintu.

Seuraa Maa- ja metsätalousministeriön tiedotusta metsästettävistä lajeista ja pyyntiajoista.

 

Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös