rhy.fi
Kanalinnun metsästys

Metsästysseuran alueella on mahdollista metsästää kanalintuja. Kanalinnun metsästystä metsästysseura rajoittaa siten, että metsästys on kiintiöperusteista. Kiintiöt päätetään metsästysseuran kesäkokouksessa. Kiintiöpäätökset pyritään tekemään valtakunnallisten riistakolmiolaskentojen perusteella, ottaen myös huomioon kokousväen omat havainnot kanalintukannan sen hetkisestä tilanteesta. Pyyntiajat riistakeskuksen määrittelemät ajat.

Kiintiö kaudelle 2020-2021

3 lintua, joista yksi voi olla metsolintu

Riekko rauhoitettu

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua