rhy.fi
Karhun metsästys

Metsästysseuran jäsenen on mahdollista metsästää karhua metsästysseuran alueella. Karhukanta on lisääntynyt ja seuran alueeltakin on viime vuosina tehty havaintoja karhusta. Seuran jäsenen oltava tietoinen maanvuokrauksiin liittyvistä yksityiskohdista. Pelkkään hirvenmetsästykseen oikeuttavilla mailla ei ole karhunmetsästyslupaa ilman maanomistajan lupaa.

 

Karhunmetsästykseen seuran jäsen voi ottaa vieraan/vieraita vierasluvalla. 

Seurojen rajojen sisälle siirtyneestä metsästyksestä toisaalta on pyyntiporukan oltava yhteydessä metsästysseuran puheenjohtajaan tai hirvenmetsästyksenjohtajaan ennen pyynnin jatkamista. Seuran tarkoitus on mahdollistaa karhun kannanhoidollisen metsästyksen toteutuminen sitä vaikeuttamatta

 

Jokainen luonnossa liikkuja tekee havaintoja ympäröivästä luonnosta. Joskus metsässä voi nähdä petoeläinten jälkiä, jätöksiä tai jopa nähdä petoeläimen. Karhu, susi, ahma tai ilves ovat jokainen lajeja joita voi seuramme alueella tavata. Jos teet havaintoja pedoista, ota yhteys pudasjärven petoyhdyshenkilöihin. Petoyhdyshenkilöiden yhteystiedot löytyvät seuraavasta linkistä https://riistaweb.riista.fi/yhteystiedot/yhteystietohaku.mhtml?lang=fi&toimi=01peto&alue=850&offset=1840 . Petoyhdyshenkilöiden tarkastamat havainot pedoista ovat materiaalia minkä kautta riistahallinnot pystyvät perustellusti myöntämään metsästyslupia petoeläimien metsästämiseen. Petoyhdyshenkilöiden tarkastamia havaintoja voi seurata seuraavasta linkistä www.riistahavainnot.fi

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua